dincorel im1.jpg

          DMA-Departamentul de Matematici Aplicate

   

Prezentare

Colectiv

Educatie

Cercetare

Seminar

Master MDRP

DMA noutati

 

 

Informaţii generale

Curs postuniversitar coordonat de Departamentul de MATEMATICI APLICATE, FSA,  al Universităţii POLITEHNICA Bucureşti.

Durata: 4 semestre - cu frecvenţă; Diploma: Master (Prima promoţie - anul 2004); Acreditat:  2010 Ultima acreditare

Nr. locuri:   15 subvenţionate de la Bugetul de Stat; locuri cu taxa disponibile

Coordonator de program: Prof. univ. dr. Constantin Târcolea,

Coordonatori de an: Lect. dr. Corina Cipu (anul I), Lect. dr.  Mihai Rebenciuc (anul II).

Sesiuni admitere - iulie şi septembrie.  Pentru informaţii suplimentare privind înscrierea daţi click aici.

Metodologia de admitere

Admiterea studenţilor la specializarea de master ”Modele de decizie, risc şi prognoză” se face conform metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile de master (Anexa III.4. Metodologia de admitere) disponibilă pe site-ul Universităţii Politehnica Bucureşti.

Descriere

·       Orientare

Programul îşi propune dezvoltarea de cunoştinţe şi abilităţi de specialitate în domeniile:

o     Analiza de date (Data mining)

o     Statistica computationala, Tehnici Monte-Carlo

o     Algoritmi evolutivi, Sisteme fuzzy (Expert)

o     Matematici financiare şi bancare

o     Cercetări operaţionale, Programare neliniară şi dinamică

o     Teoria jocurilor, Teoria deciziei, Prognoze

o     Monitorizarea proceselor industriale, dezvoltarea de aplicaţii pentru industrie, telecomunicaţii, biologie, medicină, energetică nucleară

o     Modele matematice în teoria riscului

o     Metode Statistice in Marketing

o     Teoria aşteptării şi aplicaţii

·       Competențe

Competenţe interdisciplinare: la frontiera dintre matematica deterministă şi stocastică, econometrie şi finanţe, deprinderea de abilităţi în utilizarea calculatorului în probleme de simulare, optimizare, prognoză, marketing, risc.

Competenţe specifice:  cuantificare a erorilor, estimări de parametri necunoscuţi, soluţionarea de probleme de predicţie şi clasificare, deprinderi pentru modelarea si interpretarea de tip stocastic, cunoaşterea calculului estimativ, numeric şi grafic pentru seturi de date experimentale.

·       Cui se adresează

MDRP este un  program de master de continuare studii, dar şi unul complementar. Pot candida absolvenţii cu diploma de licenta de la UPB (indiferent de facultatea absolvită), Universitatea Bucureşti, Academia de Studii Economice, de la orice facultate acreditată din ţară, indiferent de anul în care a obţinut diploma de licenţă.

De asemenea, programul este deschis şi cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, absolvenţi de învăţământ superior, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români. Dată fiind structura planului de învăţământ al acestui program, se poate adresa şi specialiştilor, al căror loc de muncă le solicită cunoaşterea şi dezvoltarea de tehnici actuale de matematici aplicate în mediul economico-financiar.

Sesiune examene

                                  Susţinere examen dizertaţie: joi, 15.09.2016, orele 16,R415.

Absolvenţi

Prima promoţie - anul 2004.

Lista Absolvenţi – anii 2011-2015

 

Cercetare Master

 

 

Noutați