dincorel im1.jpg

      DMA-Departamentul de Matematici Aplicate

Prezentare

Colectiv

Educatie

Cercetare

Seminar

Master MDRP

DMA noutati

 

Facultatea de Energetică

Nr

Disciplina

Cadre didactice Curs

1

Analiza Matematica

lect. Camelia BEZNEA,

lect. Mihai REBENCIUC,

lect. Corina CIPU,

lect. Felicia NICORESTIANU

2

Algebra Liniara

lect. Manuela MAGUREANU,

conf. Irina BUCURESCU,

lect. Camelia BEZNEA

conf. Mihai Horia OPRICA

3

Ecuații diferențiale și statistica

lect. Manuela MAGUREANU,

lect. Camelia BEZNEA,

lect. Mihai REBENCIUC

4

Matematici Speciale

lect. Corina CIPU,

lect. Felicia NICORESTIANU

 

Facultatea de Inginerie Electrică

Nr

Disciplina

Cadre didactice Curs

1

Algebră

conf. Cătălin IONIŢĂ ,

lect. Adrian IONESCU

2

Analiză matematică

conf. Lucian JUDE,

conf. Gheorghe LINCĂ

3

Teoria deciziilor si cercetări operaţionale

lect. Simona BIBIC 

4

Complemente de matematică

conf. Gheorghe LINCĂ

5

Tehnici de modelare matematică

conf. Corina GROSU

6

Matematici aplicate şi statistică

lect. Manuela MĂGUREANU

 

Facultatea de Chimie

Nr

Disciplina

Cadre didactice Curs

1

Matematici 1

conf. Corina GROSU,

conf. Marta GROSU

2

Matematici 2

conf. Marta GROSU

 

Facultatea de Inginerie in Limbi Străine

Nr

Disciplina

Cadre didactice Curs

1

Probabilite et Statistique

conf. Corina GROSU

 

Facultaea de Inginerie Medicală

Nr

Disciplina

Cadre didactice Curs

1

Matematica 2

lect. Romeo BERCIA

2

Elementele fizicii matematice

lect. Romeo BERCIA

3

Biostat si compl matem

lect. Romeo BERCIA

4

Matematica 1

lect. Adrian IONESCU

 

Facultatea de Științe Aplicate

Nr

Disciplina

Cadre didactice Curs

1

Analiza Complexa

prof. Dan LARIONESCU

2

Analiza datelor experimentale

lect. Elena Corina CIPU

3

Analiza func. apl. ing.

lect. Romeo BERCIA

4

Cercetari Operationale

lect. Adrian Mihai IONESCU

5

Cercetari Operationale

conf. Vasile MASGRAS

6

Matem. financ. banc.

conf. Mihai Horia OPRICA

7

Mod. mat. teor. risc

lect. Elena Corina CIPU

8

Prob. proc. stoc.

lect. Mihai REBENCIUC

9

Sondaje

lect. Marius Cornel STEFAN

10

Stat.Matematica

lect. Marius Cornel STEFAN

11

Struct. de date si algoritmi

lect. Iuliana MUNTEANU

12

Teoria informației și

teoria codării

conf. Cătălin IONIŢĂ

13

Teoria jocurilor

lect. Mihai REBENCIUC

14

Teoria probabilitatilor

lect. Marius Cornel STEFAN