dincorelim1.jpg

††† ††††DMA-Departamentul de Matematici Aplicate

Prezentare

Colectiv

Educatie

Cercetare

Seminar

Master MDRP

DMA noutati

 

††††††††††††††††††††† Cercetare_DMA_2012-2015.pdf

Domeniu de cercetare

Cadre didactice

Analiza Matematică

conf. Lucian JUDE, conf. Gheorghe LINCĂ,

lect. Camelia BEZNEA, lect. Mihai REBENCIUC,

lect. Corina CIPU, lect. Felicia NICORESTIANU,

lect. Simona BIBIC

Algebră

conf. Irina BUCURESCU, conf. Cătălin IONIŢĂ,

lect. Manuela MAGUREANU, lect. Adrian IONESCU

lect. Camelia BEZNEA, conf. Mihai Horia OPRICA,

Teoria suprafețelor

lect. Manuela MAGUREANU

Ecuații diferențiale

lect. Manuela MAGUREANU, lect. Camelia BEZNEA,

lect. Mihai REBENCIUC

Matematici Speciale

lect. Corina CIPU, lect. Felicia NICORESTIANU

Statistică şi probabilităţi

lect. Manuela MAGUREANU, lect. Camelia BEZNEA, lect. Mihai REBENCIUC

Mulţimi Rough, Fractali

lect. Mihai REBENCIUC

Matematici aplicate in inginerie

conf. Corina GROSU, conf. Marta GROSU

Tehnici de modelare matematică

conf. Corina GROSU

Teoria deciziilor si cercetări operaţionale

lect. Simona BIBIC

Analiză numerică

lect. Romeo BERCIA

Teoria undinelor

lect. Simona BIBIC

Modelare Matematică Ón robotică

lect. Corina CIPU

Modelare matematică Ón Mecanica Fluidelor

lect. Corina CIPU

Modelare matematică Ón Mecanica Mediilor Continue

lect. Romeo BERCIA

Matematici aplicate Ón bioinginerie medicală

lect. Romeo BERCIA

Optimizare neliniara

As.Savin Treanță

-